Disclaimer

Bij het maken van deze website besteden wij veel tijd in het onderzoeken en het aanbrengen van correcte en juiste content. We werken samen met honden trainers, gedragstherapeuten en verschillende mensen binnen de honden sector. Wij opereren vanuit die kennis en vanuit de kennis van eigen ervaringen als jarenlange vizsla eigenaar.

Alle inhoud van deze site en onze webpagina’s worden aangevuld en up-to-date gehouden. Alle wijzigingen en aanpassingen kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd.

Het is niet toegestaan om teksten, foto’s en andere auteursrechtelijke beschermde werken over te nemen van deze website. Deze werken staan allen openbaar maar staan niet openlijk ter beschikking voor herpublicatie.

Wij staan niet in voor de geschiktheid van de informatie dat op onze website staat. U bent vrij van deze informatie te raadplegen zoals u zelf wenst of goed acht.

Alle producten, diensten en informatieve stukken worden u aangeboden in de staat dat ze zich bevinden zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere intentie.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Op deze website staan affiliate links verspreid in onze content. Deze links kosten u helemaal niks maar helpen ons wel om onze kosten en het team te betalen.